Üyelik Sözleşmesi


Hizmet/Hizmetler Alıcı üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "Eparca.com" tarafından ortaya konulan uygulamalar.Kullanıcı / Kullanıcılar Websitesi’ne erişen gerçek ve tüzel kişilerdir.Websitesi: www.eparca.com alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen Ömrü Ünlü Oto Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. sözleşme ile kapsamı belirlenen hizmetlerini sunduğu web sitesidir.Üye/Üyeler Websitesi’ne üye olan ve Websitesin’de yer alan içerik, uygulama ve Hizmetler’den yararlanan gerçek ve tüzel kişiler.Alıcı Websitesi üzerinde satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi Satıcı Websitesi üzerinde mal ve/veya hizmet satışa arz eden tüzel kişi. Üye Sayfası Alıcı’nın websitesi’de yer alan çeşitli uygulamalardan ve hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece Alıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Alıcı üyeye özel sayfa.

Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Sözleşmenin konusu, www.eparca.com’da Ömrü Ünlü Oto Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti tarafından sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden alıcı tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.İşbu sözleşmenin kapsamı ise, websitesi de yer alan tüm "Hizmet", uygulama ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup websitesi’de Ömrü Ünlü Oto Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sağlanan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, tüm üye’lere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir.Sözleşmenin alıcı tarafından kabulü ile alıcı websitesi’de yer alan ve yer alacak olan Ömrü Ünlü Oto Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti tarafından yapılan "Hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, üyelere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Hak ve Yükümlülükler

Alıcılık statüsünün kazanılması için, Alıcı üye olmak isteyen Kullanıcı’nın websitesi’de bulunan üyelik formunu Eparca.com Kullanım Sözleşmesi'ni onaylayarak, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun Ömrü Ünlü Oto Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti tarafından değerlendirilerek onaylanması ve üye olmak isteyen kullanıcının gerçek kişi ise 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve alıcı'ya bildirilmesi ile Alıcılık statüsü başlamakta ve böylece alıcı bu sözleşme ve websitesi nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu üyelik şartlarını gerçeğe uygun olarak sağlamayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat "Kullanıcı" sorumludur. Alıcılık hak ve yükümlülükleri sadece Alıcılık başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup "Alıcı" kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. Alıcılık hak ve yükümlülüklerinin hangi gerçek veya tüzel kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin Ömrü Ünlü Oto Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti’den talepte bulunması halinde Web sitesi ilgili üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için en son Ömrü Ünlü Oto Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti e ödeme yapan gerçek veya tüzel kişinin ilgili üyelik hesabının "Alıcı" hak ve yükümlülüklerine sahip olduğunu kabul edecek ve bu doğrultuda işlem yapacaktır; böyle bir durumda " Ömrü Ünlü Oto Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti üyelik bilgileri, üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu madde içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır. Alıcı wbsitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde websitesindekiler de dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Ömrü Ünlü Oto Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder. Alıcı, web sitesine kendisi tarafından yüklenen bilgi, içerik ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin websitesi üzerinde yayınlanmasının veya ilanlarda belirttiği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, hak ihlaline sebep olmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak ve yetkilerin kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Alıcı, "Üye" ve "Kullanıcı" statülerinde iken websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu sözleşmenin hükümlerine, websitesinde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, web sitesi" üzerinden kendisi tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerde reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve usule ilişkin işlemleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Alıcının websitesi" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Ömrü Ünlü Oto Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde alıcının kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Bu bilgiler üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer kullanıcıların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer kullanıcılara iletilebilecektir. Alıcının Alıcı Üye Profili Sayfasına erişmek ve websitesi" üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Alıcı tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Alıcının sorumluluğundadır.Alıcı, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ömrü Ünlü Oto Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti, web sitesinin herhangi bir şekilde hukuka aykırı kullanımına ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda web sitesinin her türlü kullanımına ve web sitesi üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve Web sitesi üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir.

 • Web sitesinin Alıcı veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması;
 • Web sitesinin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
 • Yanlış bilgiler kullanılarak veya başka bir kullanıcının bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgâh adresi, e-posta adresi, iletişim, ödeme ve hesap bilgileri vermek suretiyle gerçek olmayan kullanıcı hesapları oluşturulması ve bu hesaplar üzerinden hukuka aykırı şekilde Web sitesinin işbu kullanım koşulları ya da üyelik sözleşmesi ve ekleri kapsamında veya kapsamı dışında kullanılması, başka bir kullanıcının hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması veya hesap oluşturulması,
 • Web sitesinin her türlü yasadışı ya da hile amacı ile kullanılması,
 • Kişisel gizlilik ve yayın hakları da dâhil olmak üzere telif hakkı alınmış, hukuken korunan veya Web sitesinin ya da 3. şahsa ait içeriğin tamamını veya bir kısmını sahibi olmadan veya izinsiz kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi, iletilmesi, yerine yenisinin yerleştirilmesi;
 • Herhangi bir işlemin fiyatını manipüle etmek ya da diğer kullanıcıların işlemlerine müdahale edilmesi;
 • Yorum ve puanlama sistemlerinin Web sitesi dışı amaçlar için ve kullanılma amaçları dışında kullanılması (Web sitesiindeki yorumları Web sitesi dışında yayınlamak gibi);
 • Zincir mektup veya istenmeyen e-posta (spam) yayılması;
 • Virüs veya Web sitesine, Web sitesi veri tabanına, Web sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
 • Kullanıcılar hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, herhangi bir bilgi toplanması;
 • Ömrü Ünlü Oto Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. önceden yazılı iznini alınmaksızın, Web sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde "Websitesi"nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması, kullanılması;

Ömrü Ünlü Oto Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. ,Alıcı tarafından Web sitesine beyan edilen "Üye/Kişisel" bilgilerini, Gizlilik Politikasına uygun olarak, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve Web sitesine işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler, reklam, pazarlama ve sair ticari iletişim faaliyetleri amacıyla kendisi ya da iş ortakları adına kullanabilir ve saklayabilir ve paylaşılabilir. "Alıcı", bilgilerinin "Eparca.com" tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Eparca.com söz konusu bilgilerin güvenli şekilde saklanması için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Alıcı kişisel bilgileri üzerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahip olacaktır. Alıcı; kendisi tarafından Web sitesine sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, Truva atı, vs. gibi Web sitesine veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Fikri Mülkiyet Hakları

Alıcı, Web sitesi üzerinden sunulan hizmetleri Ömrü Ünlü Oto Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. bilgilerini ve Ömrü Ünlü Oto Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının bu hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Ömrü Ünlü Oto Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti.’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.Ömrü Ünlü Oto Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti., Ömrü Ünlü Oto Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Hizmet'leri, Ömrü Ünlü Oto Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. bilgileri, Ömrü Ünlü Oto Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. telif haklarına tabi çalışmalar, Ömrü Ünlü Oto Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. ticari markaları, Ömrü Ünlü Oto Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. ticari görünümü veya Web sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

Sözleşme Değişiklikleri

Ömrü Ünlü Oto Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti., tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda web sitesinde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Alıcı" üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

Mücbir Sebebler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Ömrü Ünlü Oto Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Alıcı tarafından Ömrü Ünlü Oto Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. 'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Ömrü Ünlü Oto Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Bütünlük

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

Bildirim

Alıcı'lar, ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Websitesi'nde yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Websitesi'ni bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Alıcı'nın sorumluluğundadır.